Janaszek, K. „Akwizycja języka Obcego W świetle niektórych czynników związanych Z osobowością uczącego Się”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 4, sierpień 2018, s. 3-14, doi:10.14746/snp.2002.04.01.