Wilczyńska, M. „Wizerunek władcy W Kronikach średniowiecznych. Na przykładzie Bolesława Chrobrego I Włodzimierza Monomacha”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 3, sierpień 2018, s. 231-45, doi:10.14746/snp.2001.03.18.