Kubaszczyk, Joanna. „Substantywizacje I Ich tłumaczenie Jako Problem Kognitywistyczny I Translatoryczny: Siedmiostopniowy Model Ekwiwalencji Semantycznej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 2, sierpień 2018, s. 95-113, doi:10.14746/snp.2000.02.05.