Vetulani, G. „Zasady Budowy hasła słownikowego Dla Kolokacji Werbo-Nominalnych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 2, sierpień 2018, s. 173-90, doi:10.14746/snp.2000.02.10.