Tajsner, Przemysław. „Perspektywa Funkcjonalna Zdania a Gramatyka Genetyczna: Próba Pojednania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 1, sierpień 2018, s. 49-57, doi:10.14746/snp.1999.01.06.