Wierzchoń, Piotr. „Dychotomizacja Tematyczno-Desinencjonalna W świetle Algorytmicznej Koncepcji Opisu Deklinacyjnego”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 1, sierpień 2018, s. 59-87, doi:10.14746/snp.1999.01.07.