Puppel, S. „Zarys Asonansowego Modelu piękna W Komunikacji Ludzkiej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 17-22, doi:10.14746/snp.2012.12.01.