Dyrlica, M. „Piękno a Muzyka. Przyczynek Do rozważań Na Temat związku między pięknem a Prawdą”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 67-78, doi:10.14746/snp.2012.12.07.