Rydz, Agnieszka. „Piękno pamięci W Dwudziestowiecznej Poezji Polskiej (rekonesans)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 111-9, doi:10.14746/snp.2012.12.10.