Szymkowiak, E. „Liminalność Natury Księcia Myszkina W kontekście Boskiego piękna Szwajcarskiej Przyrody (na Podstawie powieści «Idiota» F.M. Dostojewskiego)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 169-74, doi:10.14746/snp.2012.12.15.