Kotkiewicz, A. „"Piękny człowiek" Michaiła Zoszczenki. Wobec Socrealistycznej Kategorii wzniosłości”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 175-84, doi:10.14746/snp.2012.12.16.