Fedorushkov, Yury. „Analiza Semantyczna pojęcia „Красота” (na Podstawie tekstów «Żywej Etyki»)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 209-28, doi:10.14746/snp.2012.12.19.