Kazibut, Radosław. „Mechanicyzm Roberta Boyle’a. Od Chaosu «rzeki Heraklita» Do piękna Zegara Ze Strasburga”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 12, październik 2018, s. 47-56, doi:10.14746/snp.2012.12.05.