Bańczerowski, Jerzy. „AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 19, grudzień 2019, s. 25-37, doi:10.14746/snp.2019.19.02.