Kaus, J. „ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, T. 19, grudzień 2019, s. 61-70, doi:10.14746/snp.2019.19.05.