Kowalska-Szubert, Agata. „GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 19, grudzień 2019, s. 95-102, doi:10.14746/snp.2019.19.08.