Puppel, Stanisław. „KRÓTKI ZARYS EWOLUCJI FILOLOGII: UJĘCIE ‘PORTALOWE’”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 19, grudzień 2019, s. 143-69, doi:10.14746/snp.2019.19.12.