Zaniewski , J. ., i N. . Nizhneva. „Antropolingwistyka: Przegląd Problematyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 20, listopad 2020, s. 233–245, doi:10.14746/snp.2020.20.16.