Oueslati, J., i A. Wolarska. „Arabskie zapożyczenia Leksykalne W języku hiszpańskim”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 21, grudzień 2021, s. 149-86, doi:10.14746/snp.2021.21.06.