Koszko, Marta. „Znikające świadectwo Wielokulturowej Tradycji Miasteczek Oraz Ich Lokalnego Dziedzictwa Na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach Reichenbach)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 22, grudzień 2022, s. 97-113, doi:10.14746/snp2022.22.06.