Zajas, Krzysztof. „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”. Scripta Neophilologica Posnaniensia0, no. 15 (sierpień 14, 2018): 247-264. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13758.