Zajas, Krzysztof. „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, no. 15 (sierpień 14, 2018): 247–264. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13758.