Rutkowski, Paweł. „Neuropsychologiczne Uwarunkowania składni liczebników głównych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia0, no. 5 (sierpień 29, 2018): 209-233. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/14059.