Kubaszczyk, Joanna. „Substantywizacje I Ich tłumaczenie Jako Problem Kognitywistyczny I Translatoryczny: Siedmiostopniowy Model Ekwiwalencji Semantycznej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, no. 2 (sierpień 31, 2018): 95–113. Udostępniono czerwiec 15, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/14156.