Vetulani, Grażyna. „Zasady Budowy hasła słownikowego Dla Kolokacji Werbo-Nominalnych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, no. 2 (sierpień 31, 2018): 173–190. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/14161.