Szymkowiak, Edyta. „Liminalność Natury Księcia Myszkina W kontekście Boskiego piękna Szwajcarskiej Przyrody (na Podstawie powieści «Idiota» F.M. Dostojewskiego)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, no. 12 (październik 4, 2018): 169–174. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/15134.