Fedorushkov, Yury. „Analiza Semantyczna pojęcia „Красота” (na Podstawie tekstów «Żywej Etyki»)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, no. 12 (październik 4, 2018): 209–228. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/15140.