Szyndlar, Marta, i Emilia Wąsikiewicz-Firlej. „THE LGBT COMMUNITY AS A STAKEHOLDER IN COMMUNICATING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: AN ANALYSIS OF SELECTED CASE STUDIES”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 19 (grudzień 15, 2019): 191–221. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/20773.