Zaniewski , Jan, i Natallia Nizhneva. „Antropolingwistyka: Przegląd Problematyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 20 (listopad 15, 2020): 233–245. Udostępniono czerwiec 11, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/25736.