Koszko, Marta. „Twarz Miasta: Próba Zdefiniowania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia 20 (1): snp.2020.20.07. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/25744.