1.
Jahr EH. De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. snp [Internet]. 14 sierpień 2018 [cytowane 4 lipiec 2022];0(15):83-. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13747