1.
Jahr EH. De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging. snp [Internet]. 14 sierpień 2018 [cytowane 6 czerwiec 2023];(15):83-9. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13747