Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Occidentalis" t. 68-74 było realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 oraz za rok 2018 w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.