Wróć do szczegółów artykułu Wybór tekstów. Z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. (Tom 1), (...). Od połowy XIX w. (Tom 2), pod redakcją Marka Cybulskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 630+688
Pobierz