Wróć do szczegółów artykułu Krystyna Kardyni-Pelikánová, „Čechy krásné, Čechy mé…” Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. Miscellanea literaturoznawcze: eseje, studia, krytyki, Brno: Masarykova univerzita, 2017, ss. 303
Pobierz