[1]
Lewaszkiewicz, T. 2016. III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785. Slavia Occidentalis. 73/1 (sty. 2016), 212-214. DOI:https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.17.