[1]
Walczak, B. 2018. Joanna Gorzelana, Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, ss. 433. Slavia Occidentalis. 74/1 (cze. 2018), 174-176. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2017.74.11.