[1]
Kostecka-Sadowa, A. 2019. Wpływy polskie w mowie ludności ukraińskiej województwa lwowskiego na przykładzie słownictwa. Slavia Occidentalis. 75/1 (grudz. 2019), 73-82. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2018.75.5.