[1]
ŻURASZEK-RYŚ, I. 1. POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ. Slavia Occidentalis. 75/1 (1), 165-176. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12.