[1]
NÉMETH VÍTOVÁ, L. 2020. Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014, red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, ss. 233. Slavia Occidentalis. 75/2 (lip. 2020), 132–135. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.11.