[1]
WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, E. 1. HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI. Slavia Occidentalis. 75/1 (1), 151-163. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2018.75.11.