[1]
KOSTECKA-SADOWA, A. 1. ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM. Slavia Occidentalis. 76/1 (1), 69-82. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2019.76.4.