[1]
MICHALSKA-GÓRECKA, P. 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH. Slavia Occidentalis. 76/1 (1), 93-104. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6.