[1]
ZIÓŁKOWSKA, O. 2020. SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE. Slavia Occidentalis. 77/1 (cze. 2020), 159-170. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2020.77.12.