[1]
Jeszke, J. 2022. Problem zaniku niemieckich leksemów na obszarze kaszubszczyzny środkowej. Slavia Occidentalis. 78/1-79/1 (grudz. 2022), 85–89. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.7.