[1]
Graf, M. i Łapa, R. 2023. Ogólnopolska konferencja naukowa Języki prawa – prawa języka, Poznań, 21-22 października 2022 roku . Slavia Occidentalis. 80/1 (grudz. 2023), 177–181. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2023.80.18.