[1]
Lipowski, J. 2012. Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich. Slavia Occidentalis. 69 (lis. 2012), 147-156.