[1]
Długosz, N. 2012. Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 264. Slavia Occidentalis. 69 (lis. 2012), 219-221.