[1]
Rutkiewicz-Hanczewska, M. 2014. Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu. Slavia Occidentalis. 71/1 (cze. 2014), 145-151. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2014.71.09.