[1]
Jocz, L. 2015. System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej. Slavia Occidentalis. 72/1 (sty. 2015), 39–63. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2015.72.03.